Trener Mieczysław Swadźba

Młodzieżowa szkoła
tenisa w Raciborzu

Prowadzimy lekcje tenisa w kierunku zawodniczym i rekreacyjnym.

img

Trener Mieczysław Swadźba

Profesjonalne lekcje tenisa
dla dzieci i młodzieży

circle_right

Młodzieżowa Szkoła Tenisa w Raciborzu prowadzi zajęcia tenisowe dla dzieci i młodzieży od 6-18 roku życia. Zajęcia prowadzone są w podziale na grupy wiekowe 6-7 lat, 8-10 lat 11-13 oraz starsze z uwzględnieniem umiejętności dziecka oraz predyspozycji psychosomatycznych uczestnika zajęć.

Prowadzimy profesjonalne lekcje tenisa w Raciborzu, szkolimy dzieci i młodzież, organizujemy obozy tenisowo-rowerowe oraz narciarskie.

Szczegóły i zapisy: 502-242-548

Pobierz statut szkoły
Grupa I (1-3 rok)
 • szkolenie podstawowe (nauka uderzeń tenisowych: forhend, beckhend, volej, serwis, zajęcia ogólnorozwojowe)
 • gry szkolne w mini tenisa
 • udział w turniejach mini tenisa organizowanych przez Szkołę lub inne kluby
Grupa II (4-5 rok)
 • szkolenie specjalistyczne ukierunkowane na grę zawodniczą lub rekreacyjną (gry treningowe z wykorzystaniem opanowanych uderzeń oraz starty w turniejach tenisowych organizowanych przez Szkołę – dla niezrzeszonych oraz starty w turniejach organizowanych przez PZT lub w turniejach w Czechach.
 • UWAGA ! W turniejach PZT oraz w Czechach mogą startować zawodnicy zarejestrowani w Polskim czy Czeskim Związku Tenisa z ważnymi (opłaconymi) licencjami.
Grupa III (6-8 rok)
 • szkolenie zawodnicze (treningi) ukierunkowane na starty młodzieży w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych
 • mecze kontrolne z zawodnikami z innych klubów
 • szkolenie rekreacyjne ukierunkowane na pokazanie młodzieży jak można spędzać wolny czas!
img

Lekcje tenisa -
podstawowe informacje

circle_right

 • 1 rok szkolenia – 1 godz./ tydzień
 • 2-3 rok szk. - 2 godz./ tydzień
 • 4-5 rok szk. - 3-4 godz./ tydzień
 • 6-8 rok szk. - ilość godzin ustalana indywidualnie dla zawodnika
 • W grupach rekreacyjnych : 1-2 godzin tygodniowo.

Program szkolenia tenisowego oparty jest na Programie Szkoleniowym Francuskiej Federacji Tenisa i dostosowany do warunków polskich. Młodzieżowa Szkoła Tenisa działa na podstawie STATUTU oraz przepisów Prawa Polskiego.

Młodzieżowa Szkoła Tenisa jest placówką oświatową oraz klubem tenisowym zarejestrowanym w Starostwie Powiatowym w Raciborzu oraz w Polskim Związku Tenisowym.

Trener Mieczysław Swadźba jest trenerem tenisa II klasy (licencja PZT) oraz trenerem III kl. Czeskiego Związku Tenisa.

img01
img01
img01
img01
img01
img01